Storyboard to graficzne przedstawienie układu kolejnych scen naszej przyszłej produkcji – filmu czy reklamy. To seria rysunków przypominająca komiks, gdzie każda “komórka” reprezentuje kolejną scenę – jej uproszczony wygląd oraz pracę kamery.

Storyboard ułatwia planowanie naszej przyszłej produkcji. Dzięki niemu możemy łatwiej komunikować się z zespołem czy też przedstawić swój pomysł na film. Jest szczególnie przydatnym narzędziem na etapie konceptownia – umożliwia testowanie kątów kamery, kompozycji i cięć.

Dzięki rozpisaniu scen za pomocą storyboardu jesteśmy w stanie lepiej zaplanować finalny efekt naszej produkcji oraz przewidzieć możliwe błędy.