To technika animacji w której obiekty manipulowane są ręcznie. Każdy ruch na scenie rejestrowany jest za pomocą aparatu fotograficznego. Zmiana ich położenia w sekwencji tworzy iluzję ruchu. Serie wykonanych i zmontowanych ujęć tworzą film lub animację poklatkową.